aparma

«Aparmaq»dan f. is.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • aparma — is. Aparmak işi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • baş — is. 1. İnsan bədəninin kəllə və sifətdən ibarət olan yuxarı hissəsi. İri baş. Onun başı ilə bədəni arasında tənasüb yoxdur. – Baş bədənin tacıdır, gözlər onun daş qaşı. (Ata. sözü). // Heyvan bədəninin beyin olan yuxarı və ya ön hissəsi. Toğlular …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dartı — is. 1. Dartma, çəkmə; çəkib aparma. Dartı qüvvəsi – 1) heyvanın bir şeyi dartıb çəkmə, çəkib aparma qabiliyyəti, bacarığı, gücü. Atın dartı qüvvəsi onun çəkisinin təxminən 1/ 9 nə bərabərdir; 2) yük heyvanı, qoşqu heyvanı. 2. dan. Çəki, vəzn,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • özünümüşahidə — is. Öz üzərində müşahidə aparma, öz özünü müşahidə etmə; öz hərəkətləri, hissləri, fikirləri üzərində müşahidə aparma …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • strategiya — <yun. strategia – qoşun və ago – aparıram> 1. Geniş miqyasda hərbi əməliyyat, müharibə hazırlama və aparma sənəti. Strategiya və taktika. // Müharibə aparma elmi. Strategiya haqqında leksiya. Strategiya kursu. // Müharibə, hərbi əməliyyat… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada — Infobox ReligiousBio background = #FFA07A name = A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada sanskrit = sa. अभयचरणारविन्द भक्तिवेदान्त स्वामीप्रभुपाद A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada religion = Gaudiya Vaishnavism alias = Abhay Charanaravinda, Abhay… …   Wikipedia

  • apartmak — i Aparma işini yaptırmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dilbəri — f. «ürək aparma» m. gözəllik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • istishab — ə. yanınca aparma, özü ilə götürmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • risaləpənahi — ə. və f. «rəsulluğa pənah aparma» peyğəmbərlik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.